Als kerken diaconaal betrokken zijn op hun wijk, verandert er niet alleen wat in de levens van mensen in de knel, maar ook in de geloofsgemeenschap zelf. Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt kerken in heel Nederland bij hun taak om van betekenis te zijn in hun omgeving.
Een mooi voorbeeld is het initiatief ‘Assen Bloeit’.
Het kerkgebouw De Open Hof is alle dagen open voor de stadsbewoners. Het is een plek van ontmoeting, waar je op adem kunt komen, samen kunt eten en mee kunt doen met workshops.
Door het organiseren van al deze activiteiten gaat ‘Assen bloeit’ armoede en eenzaamheid te lijf, en groeit ook de onderlinge verbinding. Het draait om het zien van en het zijn mét de ander.
Kerk in Actie begeleidt en ondersteunt protestantse gemeenten die diaconaal present willen zijn in eigen dorp of stad. Met uw bijdrage steunt u diaconale projecten van Kerk in Actie, zoals de diaconale presentieplek in Assen.
Meer informatie op www.kerkinactie.nl/diaconaatnederland
In de dienst van zondag 14 mei zullen we collecteren voor dit doel.
Ook kunt u de gift overmaken op rekeningnr.:
NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Binnenlandsdiaconaat.
Uw bijdrage overmaken via de digitale collectezak of middels de QR-code kan ook, kijk hiervoor op de website: www.pg-dinxperlo.nl
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!
Namens de diaconie,
Joop Wevers