Jeugdraad en diaconie hadden een leuke uitwisseling van visie, actie en opties. Een concreet punt uit het gesprek was dat het plan om in verschillende jongerengroepen een programma te organiseren gericht op bewustwording van en uitleg over diaconaat. Dit gaat meteen in januari en februari 2020 al gebeuren.