In het Zuidoost-Aziatische land Myanmar helpt Kerk in Actie kwetsbare groepen om op eigen benen te staan. In tien dorpen verwerken jonge moeders, jongeren tussen de 18 en 35 jaar en slachtoffers van de gewapende conflicten landbouwgewassen tot consumentenproducten.
Ze verbouwen pinda’s om tot olie te verwerken, of gember om te drogen en te verkopen. Hierdoor groeit hun inkomen en kunnen zij een menswaardig bestaan opbouwen.
Kerk in Actie ondersteunt hen met trainingen en kleinschalige leningen.
Op zondag 17 september zal er voor dit doel worden gecollecteerd.
We bevelen de collecte van harte bij u aan.
Helpt u mee om deze tot een succes te maken?
Alvast hartelijk dank!
U kunt uw gave ook overmaken via de bank op rekeningnummer:
NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. landbouw Myanmar
Lees meer op kerkinactie.nl/landbouwmyanmar

Namens de diaconie,
Joop Wevers