De kerk is voor mij een plek waar ik graag wekelijks kom. Een plek waar je even stil gezet wordt en je kan richten op God. Juist die regelmaat houdt mij betrokken bij God en bij de mensen van de gemeente. Maar het is niet altijd de plek van inspiratie en verdieping. Daar heb ik andere plekken voor nodig. Zo ga ik graag twee keer in het jaar naar een conferentie van de CWN (Charismatische Werkgemeenschap Nederland). Een plek voor mijn hele gezin. Voor geïnteresseerden: www.cwn-cwj.nl. Het is in Zelhem, van 17 t/m 21 mei en je kan gerust een dagje aansluiten.
Ik wil jullie uitdagen om ook naar zulke plekken te gaan. Zo heb je bijvoorbeeld voor jongeren de EO- jongerendag (3 juni) en Taizé. Voor alle generaties heb je de CWN maar je kan ook denken aan Opwekking en New Wine. Je kan ook denken aan kloosters of soortgelijke activiteiten. Zelf ben ik juist buiten de kerk tot geloof gekomen en heb ik de meeste inspiratie, verdieping en ervaringen op plekken buiten de kerk ontvangen. 

Wessel Brandenburg