Heer, leer ons bidden!
Lucas 11:1

“Heer, leer ons bidden”, vroegen de leerlingen van Jezus toen en het lijkt een vraag die vandaag de dag steeds belangrijker wordt. “Heer, leer ons bidden.”
Veel mensen weten niet meer goed hoe ze moeten bidden of waarvoor. Anderen zijn er aan gewend om God voor van alles  en nog wat te bidden. Dat mag ook… Maar er is een risico: als wij God liefhebben, omdat wij iets van Hem verwachten, dan bestaat het gevaar dat we bedrogen uitkomen.
Ik kom dat ook regelmatig tegen: mensen die teleurgesteld zijn omdat God niet heeft gedaan, wat zij van Hem gevraagd hebben. Gekwetst in hun liefde voor God, draaien zij Hem de rug toe. Dat leidt dan ook tot de vraag: Is het mogelijk God lief te hebben, ook als je niets van Hem ontvangt? Als je niet ontvangt, waarvoor je bidt?  Kun je God lief hebben zonder een verlanglijstje met jouw wensen bij Hem in te dienen?
En wat als God op zich lijkt te laten wachten? Als zijn zegen uit lijkt te blijven? Wat betekent onze liefde dan nog? Kun je van God houden gewoon om wie Hij is, zonder iets van Hem te verwachten?
Dat is ook de centrale vraag die speelde in het Bijbelboek Job.  Kan Job God nog steeds liefhebben, ook als hij ogenschijnlijk niets meer van God te verwachten heeft? Om die vraag gaat het: Kunnen wij God liefhebben, zomaar? Is het voor ons voldoende te kunnen vertrouwen op God die ons liefheeft, zonder direct een verlanglijstje in te dienen? Om ons daarbij te helpen, antwoordt Jezus zijn leerlingen met het overbekende gebed dat begint met de woorden: “Vader uw Naam worde geheiligd”. En hoe zou dat anders kunnen dan door Hem gewoon lief te hebben om niet. Pas daarna komt al het andere: Als het vertrekpunt van je bidden die liefde tot God is, de liefde om niet, dan volgt de rest van zelf. Want je weet dat het ook andersom is: God heeft jou ook lief, om niet, hij heeft immers ook niets van jou te verwachten. Hoe bijzonder is dat!

ds. Anne van Voorst

Bidden is veel meer dan knielen
En je handen vouwen voor gebed
Bidden is niet enkel je ogen sluiten
Je hart wordt voor God opengezet.

Bidden is langs donkere wegen
Zoeken naar een brandend licht
Bidden is met God te praten
Waardoor je hart weer wordt verlicht.

Bidden is in stilte praten
Spreken tot de almachtige Heer
Bidden is door tranen heen, te zingen
Want God luistert naar je, keer op keer.

Bidden is in stil vertrouwen
Geloven, dat de Heer je altijd hoort
Bidden is het zeker weten
Dat God je gebed heeft aangehoord.

Willy Kersseboom