Het is weer tijd om bij te praten met alle groepen uit het jeugdwerk. Dit staat gepland voor woensdag 14 november om 20.00 uur in het Kerkelijk Centrum. Alle DUO’s worden hiervoor uitgenodigd.