Wat is het goed om soms even bij elkaar te komen. Binnen het jeugdwerk zijn allerlei mensen actief. De één voor de kinderen de ander voor tieners en weer een ander staat in contact met de ouders. Twee keer in het jaar proberen we alle groepen die bij het jeugdwerk betrokken zijn bij elkaar te brengen (Grote Jeugdraad). Ook op 23 april kwamen we weer samen.
We begonnen met een stukje inspiratie voor het jeugdwerk. We keken naar een filmpje over de kliederkerk. De kliederkerk is op een laagdrempelige manier kerk zijn voor kinderen van de basisschool. Vaak wordt dit buiten de kerk georganiseerd waarbij een christelijk thema centraal staat. Om dit thema worden verschillende activiteiten gedaan. Kijk online maar eens naar filmpjes van de kliederkerk.
Naast het filmpje van de kliederkerk hebben we gekeken naar een filmpje van Denkstof. Ook dit is een aanrader om eens te bekijken online.
De filmpjes van Denkstof zijn gericht op tieners/jongeren. Het filmpje van Denkstof ging over: Kun je geloven zonder de kerk? Een prikkelende stelling. In deze aflevering kwam naar voren dat je elkaar moet liefhebben en elkaar moet bemoedigen in het geloof.
De vraag waar we ons over hebben gebogen is dan ook: Wanneer voelde jij je geliefd in de kerk en wanneer voelde jij je bemoedigd in de kerk? Uit deze twee vragen kwamen mooie gesprekken uit voort.
Na het stukje inspiratie hebben verder gepraat over de verschillende jeugdwerkactiviteiten binnen de kerk. Hierbij kwamen de volgende vragen aan de orde: Wat gaat goed? Waar lopen we tegen aan? Wat moeten we oppakken?
Met de antwoorden kon ik verder, kon de jeugdraad verder én konden de verschillende groepen verder.
Wat maakt het dan zo goed om bij elkaar te komen? Het samenzijn, de goede gesprekken, de inspiratie die je opdoet, de zorgen die je samen deelt, de successen die er zijn, de dingen die je samen kan afstemmen. Dat alles maakt het tot een goede bijeenkomst van de grote jeugdraad.

Wessel Brandenburg