De laatste jaren groeien de kerken hard in Zambia. Ruim tachtig procent van de bevolking is christen. Met de groei van de kerken neemt de vraag naar goede predikanten toe, vooral op het platteland. Op de theologische universiteit krijgen de studenten niet alleen theologisch onderwijs. Maar omdat op het platteland van Zambia extreme armoede heerst, leren de predikanten ook hoe ze de gemeenteleden in de dorpen kunnen helpen en kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van de dorpsgemeenschappen.
Via Kerk in Actie collecteren we in onze kerk om goede predikanten op te leiden in Zambia.
Naast Zambiaanse docenten geven ook twee Nederlandse docenten daar les: Thijs en Marike Blok. Een deel van de predikanten in opleiding is al voorganger. Ze verhuizen soms met hun hele gezin naar het universiteitsterrein. Voor € 2.450,–  krijgt een theologiestudent in Zambia een jaar opleiding en huisvesting.
Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkzambia.
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

De ZWO commissie