In het noorden van Oeganda is het niet makkelijk om voedsel te verbouwen. De regen valt steeds grilliger door de wereldwijde klimaatverandering. Soms is er droogte, soms staan de velden onder water.
Samen met de Kerk van Oeganda steunt Kerk in Actie boerengezinnen in hun strijd om het dagelijks bestaan. Ze leren nieuwe landbouwtechnieken en bewaren hun oogst beter. Ze vormen coöperaties en spaargroepen. Iedereen legt geld in en om de beurt kan iemand het hele bedrag gebruiken voor een grotere (landbouw)investering. Daarmee krijgen boerinnen en boeren de slagkracht om hun productie te verhogen. Ze maken energiezuinige ovens, planten bomen om erosie te voorkomen, leggen visvijvers aan en gaan bijen houden. Dat is goed voor mens en natuur.
Steunt u boerengezinnen in Noord-Oeganda zodat ze droogte en overstromingen het hoofd kunnen bieden?

Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/boerinoeganda

Op 31 januari in de dienst welke gehouden wordt in het Dr. Jenny woonzorgcentrum en op 2 februari tijdens de dienst in de Heurnse Kerk wordt gecollecteerd voor dit doel. Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?  Hartelijk dank!
Ook is het natuurlijk mogelijk uw bijdrage over te maken via de bank.
Banknummer NL65 RABO 0364 857 498
t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v.
Werelddiaconaat / Boer in Oeganda.

Namens de diaconie,
Joop Wevers