Misschien heeft u best een beetje het idee van wat er in en om de kerk allemaal betaald moet worden, maar vanwaar toch al die fondsen of potjes? Dat is in het kort best wel moeilijk uit te leggen maar we proberen het.

Uw jaarlijkse bijdrage Kerkbalans en andere giften vallen onder de noemer ‘levend geld’ of werkkapitaal. Kortweg dat is alleen het geld dat er ieder jaar binnenkomt via collectes en giften zoals de Kerkbalans van de gemeenteleden. Daarmee moeten wij alle lopende kosten kunnen betalen over een jaar zoals dit is uitgelegd in de Kerkbalans. Lukt dat niet dan hebben we min of meer een probleem. In dat geval kunnen we de kosten niet betalen vanuit de inkomsten en moeten we of we willen of niet, interen op het z.g. dode kapitaal. In principe kun je stellen dat je dat niet lang vol kunt houden.

Daarom worden er o.a. fondsen in gezet, voor gelden afkomstig van onze gemeenteleden die er al dan niet een bestemming aan geven. Daarmee komt dit geld in het betreffend ‘potje’ waarvoor dit is gegeven. Dat geld houden we dus apart en komt niet gewoon in het dagelijkse (levend)geldverkeer en het is ook geen aanvulling van het dode kapitaal. Deze in eerste instantie omslachtige bedoening geeft ons echter de prachtige mogelijkheid om dat deel te gebruiken voor bijzondere (éénmalige) uitgaven. Uitgaven die we anders niet of met moeite zouden kunnen doen omdat die echt niet betaald kunnen worden binnen de standaard jaarrekening.

Zo hebben wij in de afgelopen periode, dankzij het verjaardagfonds een grote koffiemachine kunnen aanschaffen. Daarmee kunnen we in één keer voldoende kopjes koffiezetten bij grotere gelegenheden (o.a. rouwdiensten) en de aanwezigen op tijd van een warme kop (verse) koffie voorzien. Ook het computersysteem voor de administratie hebben we onlangs kunnen vervangen en bekostigd uit het Verjaardagfonds.

U ziet misschien meteen al hoe belangrijk alleen het verjaardagfonds al is. Zo’n potje is voor de kerk een soort garantie/reserve dat er geld is voor dingen die anders niet betaald kunnen worden uit het de reguliere geldstromen. Het is dus best wel prettig dat we fondsen hebben zoals legaten, verjaardagen e.a. en ook prettig dat die kunnen bijdragen in het onverwachte deel zodat daarmee het dagelijkse werkkapitaal niet in het gedrang komt.

Daarmee in het kort het voordeel van fondsen voor onverwachte gelegenheden of als ik het zo noemen mag, een achterdeurtje openhouden voor verduurzaming en ter uitvoering van nieuwe plannen bij het kerk zijn. Wij hopen dan ook dat wij in dit jaar weer een beroep op u mogen doen, op uw verantwoordelijkheid. En u, u mag ons ter verantwoording roepen bij al uw vragen van zowel inkomsten als uitgaven, dat is onze verantwoordelijkheid.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
Bertus te Grotenhuis, penningmeester