Mist u ook net als wij het geven voor de zondagscollecte?

Geef nu voor de collecte
klik op de collectezak

Eenvoudig, snel en veilig via uw bankrekening.

Dat hoeft niet meer, zo eenvoudig als u naar deze pagina heeft geklikt, zo eenvoudig is het ook om te geven voor de collecte. Even klikken op de collectezak zoals hierboven…., nee er is niemand die het ziet maar probeer het maar eens, het geeft jezelf wel een heel erg goed gevoel.

Werkwijze voor de kerkcollecte geven in slechts vier kleine stappen;

  1. klikken op de collectezak
  2. collecte bedrag invullen
  3. uw eigen banknaam kiezen
  4. betaling bevestigen

……..en van ons krijgt u alvast heel veel dank 🙂

Geven is zo gemakkelijk, bij iedere dienst die u kijkt…. doe het!

De ontvangen giften worden gelijk verdeeld tussen diaconie en kerk. Wilt u specifiek aan een bepaald doel geven? Maak dan een overboeking naar NL60 RABO 0364 8271 30 t.n.v. College van Kerkrentmeesters. Daarbij in de omschrijving graag de datum en doel van de collecte vermelden.