Namens de kerkenraad wil ik u van harte uitnodigen voor de gemeenteavond die plaats zal vinden op 29 augustus a.s.
Zo vlak na de vakantie willen wij met elkaar in gesprek gaan en u informeren over een aantal zaken voor het komende seizoen.
Op het programma staan een aantal zaken, waarvan ik er twee wil noemen.
Allereerst willen wij de plannen voor de verbouwing van de Dorpskerk aan u presenteren, voor zover ze dan klaar zijn.
Daarnaast zal ik verslag doen van een onderzoek dat ik gedaan heb over de toekomst van de kerk in Dinxperlo.
Onlangs hebben we met een grote groep gemeenteleden en kerkenraadsleden hier nog over gesproken.
We hopen u daar te zien. Vanaf 19.30 uur staat de koffie klaar. We beginnen klokslag 20.00 uur.

Namens de kerkenraad,
ds. Anne van Voorst