Met vijf zondagen en de dienst op Dankdag telt de maand november een zestal diensten. In drie daarvan gaan de eigen voorgangers voor en in de overige drie treden er gastvoorgangers aan. De eerste gastvoorganger op 3 november is een goede bekende, onze oud-predikant Johan Plante. Drie dagen later op Dankdag gaat ds. Freerk Hovinga uit Winterswijk voor. Eerder heeft u al kennis met hem kunnen maken. Zo verzorgde hij dit jaar ook al de dienst op Biddag. Op 17 november, net buiten het bestek van dit kerkblad, gaat ds. Arja Oude Kotte uit Wehl voor. Op 29 september ging zij ook al bij ons voor. Wie haar toen gemist heeft krijgt dus een herkansing. Ik wens u zowel met de eigen voorgangers als met de gastvoorgangers goede diensten toe.

Peter Bochanen