Hallo allemaal,
Op 20 oktober is er een “anders dan anders” familiedienst in de Heurnse Kerk om 9.30 uur.
Thema van de dienst is “Buitenbeentje?”
We zullen proefondervindelijk een Bijbelverhaal beleven.
Zijn jullie ook nieuwsgierig? Zet dan de datum in je agenda!