Op verzoek van een aantal gemeenteleden, die graag weer eens hun favoriete christelijke lied zouden willen zingen, organiseren wij een zangdienst.
Deze dienst is op zondag 19 november om 19.00 uur in de Dorpskerk.
Dick Homburg, Han Hofs en Johan Kleinnibbelink zullen zorgen voor de muzikale begeleiding.
Soms heb je een lied dat je verbindt met herinneringen, een lied waarvan de tekst je aanspreekt of vooral de melodie je raakt.
Een christelijk lied dat je misschien als kind zong op de (zondags)school of een lied dat niet in de nieuwe liedbundel staat en daardoor niet vaak meer gezongen wordt.
Jullie hebben vast een favoriet christelijk lied dat je graag nog eens wilt zingen … dat kan uit de bundel van Johannes de Heer, het (oude} Liedboek, de Opwekkingsbundel of een andere bundel zijn.
Je kunt het lied doorgeven per e-mail of op een briefje aan:
Ria Veerbeek, Beggelderveldweg 14, Dinxperlo, 
Anke Boland, De Tol 18, Dinxperlo,
Geef het lied door vóór maandag 23 oktober en vermeld daarbij:
– De titel van het lied.
– Uit welke bundel het lied komt.
– Het nummer van het lied (Gezang 123, Lied …)
– Misschien wil je ook met ons delen waarom je dit lied op geeft?
We hopen op veel reacties, natuurlijk ook van luisteraars via kerkradio of kerk-tv, zodat we samen een fijne zangdienst zullen beleven.

De avonddienstcommissie,
Ria en Anke