Aan het einde van het schooljaar willen we stil staan bij de kinderen die op de drempel staan. Ze hebben afscheid genomen van de basisschool. Dit jaar op een heel andere wijze dan we ons hadden kunnen voorstellen.
Dat betekent ook dat ze afscheid gaan nemen van de kindernevendienst. Maar ook dit zal dit jaar op een andere manier worden vormgegeven.
Tegelijkertijd gaan we er vanuit dat er weer een dag komt, dat we gewoon een kerkdienst kunnen houden, waarin kinderen gewoon aanwezig kunnen zijn en gewoon naar hun eigen kindernevendienst kunnen gaan. Natuurlijk zijn er ook kinderen die dan voor het eerst kunnen komen. Want ook deze kinderen staan op een drempel: ze gaan voor het eerst naar de basisschool. Dat is al spannend maar we willen hen ook officieel in de kerk verwelkomen. Hoe we dat precies gaan doen, weten we op dit moment nog niet. Naar het zich nu laat aanzien is het praktisch niet haalbaar om alle betrokken kinderen naar de kerk te laten komen. Maar we willen het moment niet ongemerkt voorbij laten gaan.
Dus krijgen alle kinderen die dit jaar naar de basisschool gaan of zijn gegaan een persoonlijke brief waarin ze uitgenodigd worden. Dat geldt ook voor hen die dit jaar de basisschool verlaten. Zij krijgen ook een persoonlijke uitnodiging.
Gevraagd zal worden of zij zich willen opgeven. Intussen gaan wij nadenken hoe we dat praktisch vorm gaan geven.
Ik ben me ervan bewust dat dit nog wat vaag klinkt. Maar dat kan niet anders omdat de regelgeving telkens weer wijzigt en wij hoe dan ook verantwoord om willen gaan met de regels.
Maar het meest belangrijk is dat wij dit moment niet voorbij willen laten gaan.
Namens de kindernevendienstcommissie en jeugdraad,

Ds. Anne van Voorst