In deze periode zoek ik naar mogelijkheden om met elkaar toch verbonden te zijn en ook met elkaar te kunnen spreken over wat deze periode oproept en waar je graag over zou willen spreken. Elkaar in levenden lijve zien, is helaas niet erg wenselijk maar via de computer is er gelukkig heel veel mogelijk. Inmiddels hebben we al een paar bijeenkomsten gehad met gemeenteleden die via de computer met elkaar willen spreken. En dat was een groot succes.
De Jeugdraad heeft op die manier ook vergaderd, dus zaken gaan zo ook door.
Dat bracht me op het idee om in deze periode laagdrempelige momenten aan te bieden waarop we met elkaar kunnen praten over wat deze periode bij ons oproept en wat het ons doet. Via Facebook zal ik mensen oproepen maar niet iedereen heeft Facebook. Vandaar ook dat ik u hier uit wil nodigen. Mocht u het leuk vinden om via de computer in een groepje met elkaar te praten, dan kunt u me een e-mail sturen. ()  Ik zal dan een aantal tijdstippen doorgeven waarop u kunt intekenen. Ieder groepje heeft niet meer dan 5 à 6 deelnemers. Anders wordt het te onoverzichtelijk. Mocht u dit wel graag willen maar geen idee hebben hoe dit werkt, schroom dan niet om dit kenbaar te maken. Dan kan ik er voor zorgen dat u instructies krijgt hoe één en ander werkt.
Ik zie uw of jouw aanmelding met belangstelling tegemoet.

Ds. Anne van Voorst