Sinds 15 maart is de wijze waarop wij samen gemeente zijn, drastisch veranderd. Samen naar de kerk gaan is niet meer mogelijk. Dat is voor velen onder ons een groot verlies. Niet meer samen zingen, bidden, luisteren naar de woorden uit de Bijbel, niet meer samen koffiedrinken na afloop van de dienst. We missen de bemoediging die zowel van de dienst als van het samenzijn na afloop uit kan gaan.
Als voorgangers hebben we de afgelopen periode geprobeerd om u diensten of meditatieve momenten aan te bieden, die u tot steun konden zijn in deze verwarrende en onzekere tijden. Veel mensen steunen ons daarin en reageren op een hartverwarmende wijze. Daar zijn we dankbaar voor. Het geeft aan dat we ook op afstand die gemeenschap blijven die we graag willen zijn. Intussen is wel te hopen dat de situatie zich zo zal wijzigen dat we als gemeente weer samen kunnen komen. Wanneer en hoe, dat is nog de vraag.
Tot die tijd gaan we door op de weg die we op dit moment bewandelen. Na een eerste ‘proefdienst’ op 19 april vinden vanaf zondag 3 mei alle diensten plaats in de Dorpskerk. Inmiddels hebben dienstdoend ambtsdrager en de lector hun vertrouwde plek in de dienst teruggekregen. Ook hebben we de leden van de cantorij en van de verschillende koren in onze gemeente benaderd met de vraag of er onder hen mensen zijn die zo af en toe de diensten als zingende kerkganger willen ondersteunen. Met gemiddeld zo’n 7 aanwezigen in de dienst blijven we ver van het maximaal toegestane aantal van 30 mensen. Maar het geeft net dat beetje extra volume aan de samenzang dat prettig is voor de uitzending via kerkradio of internet.

Namens het predikantenteam,
Peter Bochanen