In de Goede Week gedenken we het geheim van ons geloof, dat wat ons als gemeente samen brengt, het lijden en het sterven van Christus en zijn opstanding uit de dood.
Op Palmzondag vieren we de intocht van de Heer in Jeruzalem. Tijdens de kindernevendienst maken de kinderen de feestelijke Palmpasenstokken.
De Witte Donderdag tooit zich al met de witte kleur van Pasen. Voordat Hij wordt overgeleverd viert Jezus met zijn leerlingen de Paasmaaltijd. Daarna gaan zij de nacht in op weg naar wat komen gaat. De cantorij verleent haar medewerking aan deze dienst. Er is een uitgewerkte orde van dienst.
Goede Vrijdag is de dag van het zwart, een dag van rouw en verdriet, van verstilling én verbijstering. In het Jennyhuis vieren we het Avondmaal en lezen we vervolgens het lijdensevangelie, samen met de bewoners en wie er verder bij wil zijn. Het koor Gloria in Excelsis Deo uit Heelweg verleent medewerking. Hier is eveneens een liturgie op papier.
Op de avond van Goede Vrijdag gedenken we samen het lijden en sterven van Christus in een meditatieve viering. We lezen het lijdensevangelie, afgewisseld met bijpassende liederen. De bijdrage van de Christelijke Gemengde Zangvereniging ‘Vriendschap’ uit IJzerlo zal er mede voor zorgen dat het ook dit jaar weer een indrukwekkende dienst wordt. In deze dienst heeft u uw liedboek nodig!
In de nacht van zaterdag op zondag vieren we de Paaswake. In de duisternis van de nacht wordt het licht van Christus binnen gedragen en lezen we verhalen die getuigen van Gods overwinning op de dood. We gedenken onze doop en horen het evangelie van de Opstanding. De cantorij werkt weer mee aan deze dienst en ook is er een liturgieboekje.
Op de Paasmorgen, de eerste dag van de week, vieren wij de opstanding van de Heer uit de dood. Fantastisch is het dat we dit Paasfeest kunnen vieren in de feesttent van de VVNF samen met onze Rooms-Katholieke geloofsgenoten. Muzikale medewerking zal worden verleend door Palm 150, het Christelijk Heurns Mannenkoor, Christelijk mannenkoor Con Spirito en het herenkoor Breedenbroek-Dinxperlo. Wie wil, kan eerst nog rustig ontbijten en aan de koffie, want de dienst begint pas om 11.00 uur. Na de dienst is er de mogelijkheid om samen nog een glaasje fris te drinken en elkaar te ontmoeten. Er is een uitgewerkte orde van dienst. U kunt uw liedboek dus thuis laten.