Syrië, kerk zijn in oorlogstijd
Op 5 mei vieren we nu al ruim 70 jaar onze vrijheid. In Syrië lijden miljoenen mensen al zeven jaar onder de gevolgen van een burgeroorlog. Hoewel Syrische kerken en gemeenten zelf ook zwaar getroffen zijn, bieden zij noodhulp aan mensen die een beroep doen op de kerk. Met voedsel, water, tijdelijk  onderdak en medische zorg. Ook ondersteunen ze mensen die weer terugkeren naar veilige gebieden met vakopleidingen of leningen om een eigen bedrijf te starten. Laten we zondag 5 mei onze vrijheid vieren, maar tegelijk ook onze naasten in Syrië steunen. Met de opbrengst van de collecte ondersteunt Kerk in Actie de kerken in Syrië om noodhulp te geven en wereldwijd andere noodhulpprojecten.

Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!                            

Het is natuurlijk ook mogelijk om uw gift over te maken via banknummer:
NL65RABO 0364 857 498 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo
o.v.v. collecte noodhulp mei.
Kijk voor meer informatie ook op www.kerkinactie.nl/bevrijdingsdag

Namens de diaconie,
Joop Wevers