Opbrengst dienstcollectes t.b.v. de diaconie
07/07 Kerk in Actie armoedebestrijding              €  177,24
14/07 Diaconaal werk                                     €  185,30
21/07 Bloemendienst                                    €  171,63
28/07 Diaconaal werk                                     €  142,86
02/08 Diaconaal werk/Dr. Jenny avondmaal         €    41,45
04/08 Diaconaal werk avondmaal                      €   143,80
11/08 Kerk in Actie Zuid Afrika                         €   218,63
18/08 Diaconaal werk                                     €   192,13
25/08 Bloemendienst                                      €   171,98
29/09 Kerk in Actie werelddiaconaat                  €   154,09

Giften:
28/07 via de bank tbv bloemendienst                 €    25,00
25/07 via Anke Boland tbv bloemendienst           €    10,00
05/08 via de bank tbv Kerk in Actie Z. Afrika       €    50,00

Hartelijk dank,
de diaconie