Ook dit jaar staat de diaconale rondgang weer op de planning. In de week van 15 april t/m 20 april kunt u, van uw wijkmedewerk(st)er, hierover de informatie in de brievenbus verwachten. 
De bijgevoegde retourenvelop wordt  weer bij u opgehaald in de week van 23 t/m 27 april. 
Hieronder volgt de begeleidingsbrief die u bij die informatie ontvangt.