Sinds vorig jaar mei de laatste wijkouderlingen zijn uitgezwaaid vinden er geen bijeenkomsten meer plaats van het college van predikanten en ouderlingen. In feite is dit college dus slapende. In de tijd dat er nog wel vergaderd werd, brachten de leden elke vergadering een bepaald bedrag mee om daar eens in de zoveel tijd gezamenlijk iets gezelligs mee te kunnen doen.
Van de inhoud van deze pot zijn de leden van de oude ploeg samen met partners begin maart gezellig uit eten geweest. Zo hebben we de pot verteerd. Na afloop was er nog een bedrag van € 15,- over. Omdat niet alleen het pastoraat maar ook de eredienst altijd de bijzondere aandacht had van het college en de kerkmuziek de leden van het college zeer na aan het hart ligt, is dit bedrag overgemaakt op de bankrekening van onze cantorij.

Namens de oud-leden van het college,
Peter Bochanen