Collectes:
Oktober               €  644,79
November            €  823,43
December            €1381,07

Extra collectes:
Kerk en Israël 6-10  € 128,07
Pastoraat             € 136,53

Giften:
Gift bezoekers kerk   € 138,53
Gift via ds. Bochanen  €    50,–

Kerkradiobusjes      € 286,99

Hartelijk dank!