Deurcollecte:
oktober                                     €   636.46
november                                €   439.79
december                                  € 1564.70

extra collecte pastoraat 12-12:       €   147.63

Giften “Open Kerk”:                  €    80.36

Gift jeugdwerk:                      €    10.—

4e kwartaal busjes kerkradio:       €   493.84

Hartelijk dank