Collecte voor jonge open kerk in Marokko
Op zondag 31 mei is het Pinksteren, het feest van de Geest van God, die iedereen in beweging zet en bij elkaar brengt. Die dag is de collecte bestemd voor het werk van kerken in Marokko. Misschien verrast het u dat er kerken zijn in dit islamitische land. Ja, ze zijn er en ze groeien! Het zijn kerken waar christenen uit diverse Afrikaanse landen bij elkaar komen. Ze spreken veel verschillende talen, maar de diensten zijn in het Engels of in het Frans.
Naar deze kerken komen Afrikaanse studenten, die in Marokko studeren en er soms blijven wonen. Maar ook Afrikaanse migranten die in Marokko stranden, onderweg naar Europa. In Nederland horen wij vooral berichten over de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee. Hun minstens zo gevaarlijke tocht door de barre woestijn is ons minder bekend. Ze verliezen vrienden, ze moeten geld zien te verdienen om te overleven, ze wonen beroerd en er is vaak geen medische zorg als ze ziek zijn.
Wat is het dan belangrijk als er een kerk is die naar je omkijkt! Die je van voedsel en kleding voorziet en die een luisterend oor biedt. Dat er een plek is om Gods troost en nabijheid te zoeken.
Met uw bijdrage ondersteunt Kerk in Actie de kerk in Marokko om praktische hulp te bieden aan migranten. Daarnaast is uw gift ook bedoeld om predikanten op te leiden. Zo waait Gods Geest door Marokko en brengt vele nationaliteiten samen….
Bedankt voor uw bijdrage!
Dankzij uw bijdrage aan de collecte kan Kerk in Actie de kerk in Marokko ondersteunen om predikanten op te leiden en hulp te bieden aan migranten. Kijk voor meer informatie op: www.kerkinactie.nl/kerkmarokko.

U kunt uw bijdrage overmaken
op bankrekeningnummer:
NL97 RABO 0313 9511 28
t.n.v. ZWOcommissie PG te Dinxperlo
o.v.v. Pinkstercollecte Marokko.
Het is ook mogelijk om via de collecteknop op de website van pg-dinxperlo.nl uw bijdrage te geven o.v.v. van Pinkstercollecte Marokko.
Hartelijk dank hiervoor!

de ZWO-commissie