Een nieuwe kans voor Oegandese straatkinderen
In de Oegandese hoofdstad Kampala leven duizenden kinderen op straat. Ze bedelen, hebben amper te eten en worden door hun stadsgenoten met de nek aangekeken. Velen van hen zijn hun geboorteregio in het droge noordoosten ontvlucht vanwege geweld en armoede. Ze hoopten op een beter leven in Kampala. Drie Oegandese partnerorganisaties van Kerk in Actie werken samen met de kinderen aan een beter bestaan, met familie, een dak boven hun hoofd en vooral: op school. Als ze willen, begeleiden de organisaties jonge moeders en kinderen terug naar hun geboortedorp, waar de kansen op een beter bestaan zijn toegenomen.
Kinderen gaan weer naar school. Jongeren krijgen de kans om een eigen bedrijfje op te zetten. Ouders leren hoe ze beter voor hun kinderen kunnen zorgen en hoe ze genoeg inkomsten kunnen verdienen. Uiteindelijk moeten ze immers zelf weer zorgen dat hun kinderen naar school gaan.


Samen werken ze er zo aan om de vicieuze cirkel van armoede te doorbreken. Met uw steun kunnen zij dit belangrijke werk voortzetten.
Voor 225 euro kan een straatkind opgevangen worden in Kampala.
Familie opsporen en terugkeer voorbereiden kost 40 euro per kind.
Voor 330 euro kan een Oegandees gezin een nieuw leven opbouwen.
De collecte voor dit doel, welke wij van harte bij u aanbevelen, wordt gehouden op 24 mei a.s.

 

 

Uw bijdrage kunt u overmaken via de bank op rekeningnummer: NL65 RABO 0364 875 498, t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo
o.v.v. straatkinderen Oeganda.
Alvast hartelijk dank!
Meer informatie is te vinden op: www.kerkinactie.nl/straatkinderenoeganda.

Namens de diaconie,
Joop Wevers