Vrede verbindt verschil
De Protestantse Kerk steunt via Kerk in Actie en PAX vredesinitiatieven in Nederland en wereldwijd. Zoals in Nigeria, waar Kerk in Actie het werk van de Nigeriaanse kerken steunt om slachtoffers van het geweld te helpen hun trauma’s te verwerken. Christenen en moslims verbeteren samen hun situatie en zijn bondgenoten in hun strijd tegen armoede en terrorisme. In Nederland is er steun voor SKIN, de organisatie van migranten- en internationale kerken, om elkaar als christenen te ontmoeten en van elkaar te leren. PAX steunt in Irak een organisatie die vecht tegen seksueel en gender-gerelateerd geweld tegen vrouwen. 
Met uw bijdrage steunt u het vredeswerk van de Protestantse Kerk. Op 27 september wordt er in de dienst gecollecteerd voor dit doel. Ook kunt u uw bijdrage overmaken via de digitale collectezak welke te vinden is op de website: www.pg-dinxperlo.nl of maak uw gift over op banknummer: NL65 RABO 0364 8574 98 t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. collecte Vredeswerk.
Alvast hartelijk dank!

De diaconie