Gemeenteopbouw voor dorpskerken
In afgelegen dorpen in Bangladesh is het niet vanzelfsprekend dat gemeenteleden samen een sterke gemeente vormen. Christenen vormen een kleine minderheid en het opleidingsniveau in de dorpen is laag.
Om dorpsgemeenten te helpen vitaal te zijn en te blijven, ondersteunt Kerk in Actie een programma voor gemeenteopbouw, dat bestaat uit bijbelonderwijs, kinderwerk, het opleiden van lokale voorgangers en diaconaat.
Lokale voorgangers leren tijdens trainingen hoe zij kunnen voorgaan in een dienst, de zangdienst kunnen leiden, zondagsschool kunnen geven of leiding kunnen geven aan een jongeren- of vrouwengroep. Dankzij dit programma kunnen de gemeenten groeien in geloof en in dienstbaarheid binnen en buiten de eigen gemeenschap.
Via het programma Zending van Kerk in Actie steun je kleine dorpskerken in Bangladesh om een vitale gemeente te blijven.
Geef in de collecte of maak je bijdrage over op NL97 RABO 0313 9511 28 t.n.v.
ZWO-commissie PG Dinxperlo o.v.v. Pinksterzending of via digitale collectezak op
www.pg-dinxperlo.nl. 
Lees meer op: kerkinactie.nl/kerkopbouwbangladesh
Help je mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Reinau te Hennepe