Bijbelcompetitie stimuleert bijbellezen in Egypte
Bijbels zijn in Egypte lang niet zo vanzelfsprekend als in Nederland. Veel christelijke gezinnen hebben geen geld om een bijbel te kopen. Dankzij de jaarlijkse bijbelcompetitie lezen tienduizenden kinderen tóch bijbelverhalen. Kerken delen wedstrijdboekjes uit waarin ieder jaar een ander bijbelboek wordt behandeld.
Bij elk hoofdstuk moeten ze een aantal vragen beantwoorden en daar helpen hun ouder(s), broer of zus bij mee. Zo gaat de hele familie aan de slag met de Bijbel. De competitie wordt afgesloten met een groot festival op verschillende plekken in Egypte. Kerken uit het hele land komen er met hun kindergroepen naar toe voor een wedstrijd over wat de kinderen thuis hebben geleerd.
Geef in de collecte of maak uw bijdrage over op NL97 RABO 0313 9511 28 t.n.v. ZWO-commissie PG Dinxperlo o.v.v. Egypte of via de digitale collectezak op www.pg-dinxperlo.nl.
Hartelijk dank voor uw gift!
Lees meer op kerkinactie.nl/bijbelinegypte
Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken? Hartelijk dank!

Reinau te Hennepe