Zondag 21 juni
Ongeveer vier miljoen Colombianen zijn in eigen land op de vlucht voor geweld. Velen belanden in de sloppenwijken van Bogotá. Met hulp van de organisatie Mencoldes proberen zij een nieuw bestaan op te bouwen. Ook ontvangen zij psychologische hulp voor het verwerken van hun trauma’s.
Enkele jaren geleden werden in Colombia vredesakkoorden getekend tussen de regering en haar grootste tegenstander de FARC. Toch is er in grote delen van het land nog geen sprake van vrede. Een kleine rebellengroep en ook para-militairen gaan onverminderd door met het (gewapend) intimideren van de bevolking. Hierdoor worden nog steeds mensen uit hun woonplaats of van hun land verjaagd. Zij trekken naar de stad, waar zij in de arme volkswijken belanden.
Mencoldes geeft materiële en psychosociale hulp aan ongeveer dertig tot veertig nieuwe gezinnen per maand en helpt vluchtelingen om een bedrijfje te beginnen als naaister, bouwvakker of monteur. Ook behartigt Mencoldes de belangen van de ontheemden bij de overheid en zet zich in voor de  terugkeer van de ontheemden naar hun eigen land en woonplaats. Kerk in Actie lobbyt bij de Nederlandse en Colombiaanse regering en internationale (vluchtelingen)organisaties voor meer aandacht voor de ontheemden van Bogotá. De collecte voor dit doel wordt gehouden op 21 juni. U kunt dit werk steunen door uw bijdrage overmaken op rekeningnummer: NL65 RABO 0364 8754 98, t.n.v. Diaconie PG Dinxperlo o.v.v. Projectnr.: W009204. Hartelijk dank!
Meer informatie is te vinden op:
www.kerkinactie.nl/projecten/opvang-en-hulp-voor-ontheemden-in-bogota

Namens de diaconie,
Joop Wevers