De collecte op 21 oktober 2018 voor de slachtoffers van de natuurramp in Sulawesi heeft ruim € 1.000,- opgebracht.
De diaconie heeft besloten een totaalbedrag van € 1.500,- over te maken naar Kerk in Actie t.b.v. Sulawesi.

Hans te Brinke