Header image alt text

Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Onlangs is mij gevraagd om mijzelf voor te stellen aan de lezers van Kerkpad. Rianne Westerhof heeft al eens een foto gemaakt voor de voorpagina maar een stukje schrijven over wie ik ben en wat mijn beweegredenen zijn om voorzitter te willen zijn van de kerkeraad heeft er nog niet in gestaan.
Mijn naam is Jenny Rigter, geboren op 6 oktober 1959 in Rouveen, gemeente Staphorst.
Sinds 1989 woon ik met Wijnand Rigter in Dinxperlo. We hebben 3 kinderen en 6 kleinkinderen en als alles goed mag gaan wordt in maart volgend jaar de 7e geboren.
Sinds 1979 ben ik werkzaam geweest in de gezondheidszorg o.a. als groepsleider in psychiatrisch ziekenhuis Wolfheze en als maatschappelijk werker en intaker voor RIBW Arnhem en Veluwevallei. Daarnaast ben ik een periode raadslid en een korte periode wethouder geweest in Dinxperlo en Aalten.
In 2008 heb ik mijn MBA bedrijfskunde voor de publieke sector gehaald aan de Universiteit van Nijenrode. In die periode ben ik ook met Wijnand verhuisd naar Haren (Gr.) omdat hij daar bestuurder werd van zorgcentrum Westerholm en Rikkers –Lubbers in Haren en Groningenstad.
We hebben er ongeveer 10 jaar gewoond en gewerkt. Ik was werkzaam als zzp-er voor de gemeente Borger Odoorn en later voor de gemeente Haren en werd ingehuurd om bij mensen/gezinnen met complexe problematiek de financiën op orde te brengen en de zorgbehoefte in kaart te brengen en op te starten.
Ook ben ik sinds 2013 met veel plezier lid van de Landelijke Klachtencommissie van de Federatie Landbouw en Zorg. Een commissie die Zorgboeren en hun cliënten ondersteunt bij problemen. Bestuurlijke ervaring heb ik opgedaan als voorzitter van het overkoepelend bestuur van de 3 basisscholen in Dinxperlo, commissaris van de woningstichting Dinxperlo, bestuurslid VIT, Rotary, Present, CDA en lid Comité van Aanbeveling Present Groningen.
Waarom heb ik ja gezegd op de vraag of ik voorzitter zou willen zijn van PG Dinxperlo?
Ik ben opgegroeid binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt. Van jongs af aan ben ik bekend met het evangelie en is mij geleerd dat geloven nooit vanzelfsprekend is, maar steeds vernieuwd moet worden door hetgeen we horen uit Gods Woord. Nou dat is in de praktijk niet zo eenvoudig. Wat je hoort is niet zo eenduidig en hangt vaak ook af van wat er in je leven speelt op dat moment. Het vertalen van “heb God lief boven alles en je naaste als jezelf” naar de dagelijkse praktijk is moeilijk genoeg. Daarom heb ik aanmoediging en steeds opnieuw weer een duw in de goede richting nodig om bij God te blijven. Kerkdiensten en bijbellezen helpen daarbij. Op die manier probeer ik niet alleen maar mijn hart te volgen maar vooral Hem te volgen die de vervulling van de wet is. Me inzetten voor de kerkelijke gemeenschap geeft veel voldoening en zorgt voor boeiende ontmoetingen.
De komende periode zullen best stevige besluiten moeten worden genomen inzake de kerkgebouwen.  Belangrijker lijkt me dat we vooral besluiten proberen te nemen die ten goede komen aan gemeentezijn en onderlinge verbondenheid. Laten we zo gezamenlijk proberen gemeente te zijn, uitnodigend en zoveel mogelijk in harmonie met alle mensen om ons heen.

Jenny Rigter

Deze week aan het woord Annie Grievink
Er zijn vele vrijwilligers actief in onze kerkelijke gemeente, maar weten we wel van elkaar wat we doen? Daarom deze rubriek om elkaar wat beter te leren kennen.

Stel jezelf voor.
Ik ben Annie Grievink en ik ben getrouwd met Derk. We hebben twee volwassen kinderen:         Mieke en Anneke.
We wonen in Breedenbroek op een boerderij met melkvee.
Mijn hobby’s zijn tuinieren (groenten verbouwen), fietsen, (kralen)breien en zingen bij het koor Vriendschap in IJzerlo.

Welke functie heb je binnen onze kerk?

Ik help mee met de schoonmaak van de kerken. Ook help ik één keer per maand met koffie   zetten en verder help ik met het verzorgen van koffietafels bij begrafenissen. Eerder zat ik in de diaconie en deed ik allerlei andere hand-en span diensten.

Wat was je motivatie om dit te gaan doen?
Je wilt graag iets doen voor de kerk. Als iedereen iets doet voor de kerk, dan blijft het goed lopen.

Wat vind je het leukste onderdeel van je taak (en wat vind je minder leuk)?

Het leukste onderdeel van mijn taak vind ik het voorbereiden en koffiezetten voor het koffie   drinken na de kerkdiensten. Minder leuk vind ik vergaderen. Ik ben liever praktisch bezig.

Is er wel eens iets geks/grappigs gebeurd tijdens het uitoefenen van je taak?
Bij het verzorgen van begrafenissen is één van onze taken een koffietafel verzorgen. Bij het   smeren van de broodjes zitten er tussen het beleg altijd foliepapiertjes. Eén keer is het
gebeurd dat we bij het opruimen, na de begrafenis, op een schoteltje een foliepapiertje vonden. Hadden we toch iets laten zitten!

Wil je verder nog iets vertellen aan de lezers van Kerkleven?
Als iedereen binnen de kerk een taak op zich zou nemen, zou het werk beter verdeeld zijn.

Vraag van Anneke Jansen: Wat was de leukste taak die je binnen de kerk hebt  gedaan?
Koffieschenken is het leukste, de gezelligheid van mensen om je heen is fijn en mensen waarderen het dat je dit doet!

 Annie Grievink

Er zijn vele vrijwilligers actief in onze kerkelijke gemeente, maar weten we wel van elkaar wat we doen? Daarom deze rubriek om elkaar wat beter te leren kennen.

Stel jezelf voor.
Ik ben Anneke Jansen en ik ben getrouwd met Erik. We hebben twee kinderen: Luuk en
Marlies. We wonen in IJzerlo en hebben daar allebei ons werk.
Ik werk op Daltonschool ’t Warmelinck. Ik geef les aan groep 7 en 8. Mijn hobby’s zijn bloemschikken, creatief bezig zijn met allerlei dingen, lezen (vaak te weinig tijd voor) en naar de zwemwedstrijden van de kinderen gaan kijken.

Welke functie heb je binnen onze kerk?
Binnen de kerk geef ik al meer dan 18 jaar leiding aan de kindernevendienst. Ook maak ik
al een heel aantal jaren de roosters voor de kindernevendienst en de zondagskinderen.

Wat was je motivatie om dit te gaan doen?
Ik vind het leuk om met kinderen bezig te zijn en dit is een taak binnen de kerk die echt bij mij past. Met de computer roosters maken voor de kindernevendienst en zondagskinderen doe ik ook graag.

Wat vind je het leukste onderdeel van je taak (en wat vind je minder leuk)?
Het leukste onderdeel vind ik om samen met anderen iets leuks te bedenken en organiseren voor de kinderen van de kindernevendienst.
Minder leuk is dat je met steeds minder mensen de taken binnen de kerk moet doen.

Is er wel eens iets geks/grappigs gebeurd tijdens het uitoefenen van je taak?
De reacties van kinderen zijn vaak ontroerend of heel grappig.
Het maken van de Palmpasenstokken is altijd een leuk moment binnen het kerkelijk jaar.
Zeker als je de hele kleinen met een Palmpasenstok trots ziet rondlopen door de kerk.
Het is ook fijn dat er dan zoveel mogelijk mensen van de kindernevendienst meehelpen.
Echt heel gezellig!

Kun je wat van je geloofsbeleving kwijt in je taak?
Het voelt goed om waarden en normen, bijbelverhalen en hun betekenis op een leuke manier over te brengen op kinderen.

Wil je verder nog iets vertellen aan de lezers van Kerkleven?
Zijn er nog mensen die een aantal keren per jaar leiding zouden willen geven aan de kindernevendienst?
En als er nog kinderen zijn die wel een paar keer per jaar zondagskind willen zijn, kunnen ze zich bij mij opgeven (mail: jansengrievink@hetnet.nl).

Aan wie zou je het stokje door willen geven en welke vraag zou je aan deze persoon
willen stellen?
Ik zou het stokje willen doorgeven aan Anny Grievink. Je doet / deed een aantal vrijwilligerstaken voor de kerk. Welke van deze taken geven / gaven je de meeste energie?

Vraag van Martine Jansen: Wat is de grootste uitdaging in jouw kerkenwerk?
Het is fijn om te merken dat kinderen graag naar de kerk / kindernevendienst gaan, omdat er leuke dingen gedaan worden. Het is een uitdaging om kinderen enthousiast te laten blijven!

Anneke Jansen-Grievink

Stel jezelf voor
Martine Jansen-Veerbeek. Ik ben getrouwd met Henk en we zijn de (pleeg)ouders van Jonathan (16), Tobias (14), Oanh (12), Benjamin (9), Gideon (7), Dylano (4) en Dyelissa (2).
» Lees hier meer…

– Stel jezelf voor.
ben-keuperBen Keuper. Ik ben getrouwd met Anita. In mijn werkzame leven was ik machinebankwerker bij een bedrijf in Bocholt. Ik ben nu met pensioen en vul mijn tijd met allerhande vrijwilligerswerk.
» Lees hier meer…

– Stel jezelf voor
henk-wismanMijn naam is Henk Wisman, ik ben woonachtig aan de Weidenhoek 4 en 69 jaar oud. Ik ben ongehuwd en sinds mijn vader overleed in 1991, woon ik alleen op de boerderij.
» Lees hier meer…

WimKlompenhouwer– Stel jezelf voor.
Ik ben Wim Klompenhouwer, 60 jaar, wonend aan Stegerdijk 8a, getrouwd met Wilma. Samen hebben we één dochter en twee zonen.
Mijn hobby’s zijn tuinieren, fietsen, toneelspelen bij S.I.O.S en ik werk bij bouwbedrijf Klomps als metselaar. » Lees hier meer…

– Stel jezelf voor.JohannateBeest
Ik ben Johanna te Beest-te Grotenhuis. Ik ben getrouwd met Dick te Beest. Wij hebben twee zoons, een dochter en schoonzoon en twee kleinkinderen. » Lees hier meer…

– Stel jezelf voor.Annie Derksen
Ik ben Annie Derksen-Westerveld. Ik ben getrouwd met Wim Derksen en heb een dochter, die in de Betuwe woont. » Lees hier meer…

-Stel jezelf voor.ErnaWesterveld
Ik ben Erna Westerveld-Schuurman. Ik ben al 44 jaar getrouwd met Henk Westerveld. We hebben een zoon en schoondochter en een dochter en schoonzoon en vijf lieve kleinkinderen. » Lees hier meer…

TheaVeerbeek– Stel je zelf voor.
Ik ben Thea Veerbeek-Klompenhouwer, al 50 jaar gelukkig getrouwd met Theo. We hebben twee zonen, twee schoondochters en twee kleindochters. » Lees hier meer…

– Stel jezelf voor.HanHesselink
Han Hesselink, getrouwd met Johanna Westerveld. In 1980 zijnwij in Dinxperlo komen wonen en zijn hier ingeschreven als leden van de Gereformeerde Kerk.

» Lees hier meer…

Henk Klumpenhouwe– Stel jezelf voor.
Mijn naam is Henk Klumpenhouwer, getrouwd met Annie. Vader van 2 dochters en 1 zoon, opa van 2 kleinzonen.
Na ruim 39 jaar gewerkt te hebben bij Deco, een voormalig winkelinterieurbedrijf, kwam ik in 2008 in de VUT. Ik was toen al diaken.

» Lees hier meer…

HansPrinsen

– Stel jezelf voor.

Ik ben Hans Prinsen, 67 jaar, bijna 6 jaar met pensioen. Getrouwd met Siena. We hebben drie kinderen en twee kleinkinderen.

» Lees hier meer…

Rikie Lensink– Stel jezelf voor.
Ik ben Rikie Lensink, getrouwd met Gerrit Lensink. Wij hebben 2 zonen, 1 dochter en 5 kleinkinderen. Ik heb heel veel hobby’s o.a. fietsen, wandelen, oppassen en wij gaan regelmatig naar Frankrijk, waar onze oudste zoon woont.

» Lees hier meer…

Arla ApeldoornStel jezelf voor.
Mijn naam is Arla Apeldoorn en vanaf 1992 woon ik samen met mijn man Arie in De Heurne. Wij hebben drie kinderen Jonathan, Joëlle en Jaïra. 

» Lees hier meer…

Gerwin KoslampStel je zelf voor
Ik ben Gerwin Koskamp, 49 jaar, geboren en getogen in Dinxperlo, getrouwd met Wilma Bruggink en we hebben twee dochters, Vera en Renske.

» Lees hier meer…

Ina KHStel je zelf voor
Ik ben Ina Klein Hesselink, getrouwd met Johan Klein Hesselink. We hebben een dochter en een zoon met partners en twee kleinkinderen. Na 30 jaar “in het westen” te hebben gewoond konden we in 2001 weer terug keren naar mijn geboorteplekje in Breedenbroek.
Mijn hobby’s zijn bloemschikken, bridgen, wandelen en fietsen.  » Lees hier meer…

Dinie Luijmes– Stel jezelf voor.
Ik ben Dinie Luijmes-Westerveld en ik ben 55 jaar. Ik ben getrouwd met Johan Luijmes en we hebben een dochter, zoon, schoonzoon, schoondochter en drie kleinkinderen. Wij hebben een bouwbedrijf en Johan en Mark zijn nu aan het werk in het Kerkelijk Centrum. Ik doe een deel van de administratie. Verder ben ik simulant bij het Graafschap College in Doetinchem en pas met veel plezier op mijn kleinkinderen in Dinxperlo en Arnhem. Mijn hobby’s zijn sporten, wandelen, lezen en uitgaan.  » Lees hier meer…

HennieStel jezelf voor:
Mijn naam is Hennie te Beest en ik ben getrouwd met Han Smits. We hebben samen drie kinderen (met aanhang) en een prachtige kleindochter.  » Lees hier meer…

– Stel jezelf voor.
Ik ben Ria Veerbeek en ik ben 52 jaar.RiaVeerbeek

Al weer 33 jaar werk ik met veel plezier bij Careaz Dr. Jenny. Ik ben contactverzorgende en werk 30 uur per week in onregelmatige diensten. » Lees hier meer…

– Stel jezelf voor
FerdyHengeveldIk ben Ferdy Hengeveld. Ik ben getrouwd met Margriet. Jantine, Thomas en Carlijn maken ons gezin compleet. In 2012 zijn we vanuit Aalten naar Dinxperlo verhuisd. » Lees hier meer…

Jantine– Stel jezelf voor:
Mijn naam is Jantine Nijeboer-Wassink en ik ben getrouwd met Ruben. We hebben samen twee kinderen: Renske en Matthijs. Ik werk als leerkracht in het basisonderwijs en houd van muziek maken en paardrijden.

» Lees hier meer…

08 06-2015– Stel jezelf voor:
Mijn naam is Ruben Nijeboer en ik ben getrouwd met Jantine Nijeboer.
Samen hebben we twee kinderen Renske en Matthijs. » Lees hier meer…

-Stel je zelf voor:Kostersbank
Ik ben Henny Gerritsen-Wildenbeest.
Geboren en getogen in Breedenbroek. Sinds 1997 getrouwd met Gerrit. We hebben vier kinderen waarvan er twee nog thuis wonen, één in Dinxperlo en één die vrijdags de wasmand volgooit en op maandag weer vertrekt naar Velp.
» Lees hier meer…

-Stel jezelf voor: Deliane150
Mijn naam is Deliane Lammers en ik ben al 30 jaar getrouwd met Willie te Beest. We hebben samen twee zonen die nu alweer een aantal jaren het huis uit zijn. » Lees hier meer…

Reinau150– Stel jezelf voor.
Mijn naam is Reinau te Hennepe, ik ben getrouwd met Gerrit en wij wonen in De Heurne. Wij hebben 2 zonen. Harm woont en studeert in Enschede aan de technische universiteit en Marco heeft economie in Tilburg gestudeerd en werkt nu in Varsseveld.  » Lees hier meer…

Stel jezelf voorErnaTakke150
Mijn naam is Erna Takke en ik ben getrouwd met Harm Takke. Samen hebben we 4 kinderen Marleen, Martijn, Evelien en Wouter. » Lees hier meer…

– Stel jezelf voor.HennyGiesen
Ik ben Henny Giesen-Masselink, geboren en getogen in Dinxperlo. Ik ben getrouwd met Theo Giesen uit Terborg. Wij wonen op de I. de Keijzerstraat 28. » Lees hier meer…

Stel jezelf voorAnnevV
Ik ben Anne van Velden. Ik ben geboren in Stroe (gem. Barneveld) en getrouwd met Henriëtte (Jansen). We wonen op Hagenbosch 25. » Lees hier meer…