Wat heeft de cantorij weer prachtig gezongen in de avonddienst van 3 februari jongstleden. Alle aanwezigen hebben genoten van de Engelse Evensong liederen, maar ook van de mooie ondersteuning van de gemeentezang.
Het is ongetwijfeld een gevolg van enthousiast oefenen onder de meer dan enthousiaste leiding van Elske te Lindert. Dat enthousiasme blijkt ook wel uit het grote aantal leden dat al vele jaren trouw lid is van de cantorij en van meerdere nieuwe leden die zich ook al vol overgave laten horen.
Maar het is ook belangrijk te weten dat de cantorij bestaat uit een groep vrijwilligers die natuurlijk graag zingen en dat ook goed willen doen, maar dat ook doen om een bijdrage te leveren aan de onmisbare samenhang en samenzang in onze diensten. Vaak al heeft een dankbaar en welverdiend applaus geklonken voor hun bijdrage en kwaliteit.
Daarnaast is het ook belangrijk te weten dat de leden van de cantorij jaarlijks een persoonlijke bijdrage betalen .
Die bijdrage wordt door de kerkenraad gevraagd voor de kosten die een cantorij met zich meebrengt, t.w. gebruik van oefenruimte en als bijdrage in de salariskosten van de dirigent/cantor.
Het is begrijpelijk dat de kerk zoekt naar extra inkomsten, maar ligt hier ook niet een grote verantwoordelijkheid voor de hele gemeente om de cantorij te steunen en voor de toekomst de huidige kwaliteit ervan te kunnen behouden?
Daarom nu een oproep aan u – alle gemeenteleden –  neem uw verantwoordelijkheid en stort een extra bijdrage op rekening van de cantorij en laat op die manier uw waardering spreken voor hun inzet en kwaliteit.

PKG Dinxperlo, rekeningnummer:
NL88 INGB 0007 2258 09
o.v.v. extra bijdrage cantorij

“DRAAG BIJ  VOOR DE CANTORIJ” 
Doe het nu!

Vrienden van de cantorij