De laatste zondag van oktober is er in ons hele land extra aandacht voor het boek, waar wij elke dienst uit lezen: de Bijbel. De leden van de voormalige plaatselijke werkgroep van het NBG (Nederlands Bijbelgenootschap) hebben ook dit jaar gezamenlijk met de voorganger de dienst voorbereid. Normaal vormen zij met elkaar ook een klein zanggroepje, maar in verband met de coronamaatregelen zien zij daar voor dit jaar vanaf.
Wel werken zij mee aan de dienst. Zo is de lezing die in de dienst centraal staat, vertaald in het dialect, of in het plat zo u wilt. Zij zullen de lezing ook voordragen en ook andere onderdelen van de dienst zullen door hen worden ingevuld.

Peter Bochanen