Op zondag 28 oktober is het Bijbelzondag en samen met vele kerken in Nederland en Vlaanderen willen we deze dag extra stilstaan bij de bijbel. Graag nodigen we u uit om Bijbelzondag met ons mee te vieren. Net als in voorgaande jaren zal de Werkgroep van het Nederlands Bijbelgenootschap afdeling Dinxperlo/Breedenbroek zijn medewerking verlenen aan de dienst.  Eén van de schriftlezingen zal in ‘de taal van hier’ klinken. Ook zal de werkgroep weer haar muzikale medewerking verlenen als koortje. De collecte in de dienst is bestemd voor een project van het Nederlands Bijbelgenootschap: bijbels voor kinderen in Kenia. We hopen velen van u te mogen ontmoeten die ochtend.

Johan Hengeveld, Ineke Diersen, Anny Grievink en Aniet van Amstel