Op donderdag 26 september en donderdag 17 oktober
komt de Bijbelkring bij elkaar van 9.30 tot 11.00 uur in het Kerkelijk Centrum.
De lezing en bespreking van het boek Handelingen wordt voortgezet.
Iedereen is van harte welkom.