In dit blad vindt u weer de lijst met namen van gemeenteleden die het afgelopen jaar zijn overleden. Een hele lijst en elke naam staat voor een heel mensenleven dat geleefd werd in familie- en vriendenverband. Voor de nabestaanden van elk van hen, betekent dit dat ze nu een nieuw evenwicht in het leven moeten vinden om verder te leven zonder de fysieke aanwezigheid van hun geliefde. In het zoeken naar een evenwicht mogen we in ieder geval geloven dat al deze mensen bewaard en gekend blijven bij God. Dat ze geborgen zijn in de bron van alle leven! Om die reden willen we hun namen nog een keer noemen op de Laatste Zondag van het kerkelijk jaar. Dit jaar zullen we de droom van Jacob lezen. Hij bevond zich ook op een kruispunt in zijn leven en zag in zijn droom de engelen afdalen uit de hemel en weer opstijgen. Hierdoor wist Jacob voor altijd dat de Heer met hem meeging, wat er ook zou gebeuren. Dat is ook de hoop en de kracht van waaruit wij nu kunnen putten in deze toch vaak moeilijke dagen. Daarom wens ik iedereen die een geliefde te betreuren heeft toe dat ze kracht mogen ontvangen uit de hemel.

ds. Anne van Voorst