Op 16 maart a.s. wordt het jaarabonnement van uw rekening afgeschreven maar…. alleen als u ons heeft gemachtigd om dit automatisch te doen.

Hoewel het voor ons meer werk betekend, betalen enkelen dit nog zelf. Deze mensen willen wij verzoeken het bedrag van 20 euro voor 16 maart a.s. overmaken te maken op bankrekening NL60 RABO 0364 8271 30 t.n.v. college van kerkrentmeesters, vermeld als omschrijving: Kerkpad.

Bij voorbaat dank.
Rikie Lensink