Op 6 juni 2021 zullen ds. Peter Bochanen en ds. Aniet van Amstel afscheid nemen van onze gemeente omdat zij met emeritaat gaan. Later zullen we daar natuurlijk uitgebreid aandacht aan besteden. Maar voor nu geldt alvast dat de kerkenraad al vooruit aan het denken is en de eerste stappen gezet heeft voor het beroepingswerk. Er is al nagedacht over een beroepingscommissie waarvoor op dit moment gemeenteleden benaderd worden.
Natuurlijk is allereerst het financiële plaatje bekeken. Ik heb aangegeven dat ik in Dinxperlo voor 40% wil blijven en dus niet wil uitbreiden. Ds. Bochanen en ds. van Amstel hebben nu nog samen een full-time functie. Maar dat zal in de toekomst niet meer mogelijk zijn. Het meest reële is dan om op zoek te gaan naar een predikant voor 60%. Natuurlijk kan de toekomstige predikant niet al het werk overnemen. Daarom zal ook meer gebruik gemaakt worden van de inzet van Petra Veerbeek en Mirjam Westendorp voor begrafenissen.
Ook blijft er zo financiële ruimte om iemand op contractbasis in te huren voor een kortere tijd voor een project. Daarbij is bijvoorbeeld te denken aan een musical of een project voor ouderen. Van belang in deze constructie is dat we zo ook nog enige mate van flexibiliteit houden. Tegelijkertijd betekent dit natuurlijk ook dat we weer inleveren op de formatie.
In het komende kerkblad hopen we meer te kunnen vertellen over de profielschets en de samenstelling van de beroepingscommissie.

Ds. Anne van Voorst