Met ingang van 1 maart 2019 ben ik voor 60% benoemd als plaatsvervangend hoofdpredikant (adjunct-hoofd) voor het justitiepastoraat in Nederland. Dat betekent, dat ik niet langer meer in Vught zal gaan werken maar een landelijke functie krijg. Een heel aantal gevangenissen met mijn protestantse collega’s gaan dan onder mijn hoede vallen. Ik krijg dus een heel andere functie. Voor Dinxperlo zullen de consequenties niet heel groot zijn. Wel kan het zijn dat ik minder flexibel ben dan eerder voor wat  betreft het afwijken van werktijden, omdat ik door de week wellicht iets meer dwingende afspraken heb dan tot nu toe.
Het zou ook kunnen dat één werkdag gaat verschuiven. Maar daarover wordt u dan nog geïnformeerd in het volgende kerkblad, want daar heb ik op dit moment geen zicht op.
Maar voor wat betreft mijn inzet voor u, als gemeente, zal er niets veranderen.

Ds. Anne van Voorst