In het vorige kerkblad schreef ik dat het onmogelijk was om de plannen voor een afscheidsdienst van de Heurnse Kerk op 26 april ten uitvoer te brengen. In de weken erna bleek dat het ook niet mogelijk zou zijn om op een later tijdstip in het kerkgebouw een afscheidsdienst te houden.
Dus bleef er niets anders over dan alsnog op de laatste zondag van april een dienst te houden waarin we op gepaste wijze afscheid zouden nemen van dit kerkgebouw. Vrijwel alles wat de voorbereidingsgroep van tevoren bedacht had is ook uitgevoerd. Alleen het aantal kerkgangers was een stuk minder dan het onder normale omstandigheden geweest zou zijn. Slechts 16 mensen waren in het kerkgebouw aanwezig om een rol te vervullen bij de dienst.
Aan het einde van de dienst werden de verschillende liturgische gebruiksvoorwerpen de kerk uit gedragen:

de paaskaars door oud-koster Mia Veerbeek, de beide kaarsen op de avondmaalstafel en het lantaarntje van de kindernevendienst door Anneke Jansen, namens de zondagskinderen en de kindernevendienst, de schaal uit de doopvont door ds. Anne van Voorst, de bijbel op de avondmaalstafel en de kinderbijbel door lector Petra Veerbeek,de antependia van de kansel en van de avondmaalstafel door koster Berthold van den Bor, het avondmaalsgerei door ds. Aniet van Amstel en de collectezakken door ouderling-kerkrentmeester Henk Lammers.

 

 

 

 

 

 

Na het zingen van het slotlied en de zegen overhandigde de voorzitter van de kerkenraad Jenny Rigter de sleutels van het kerkgebouw aan de voorzitter van het college van kerkrentmeesters
Henk Lammers.

Deze heeft de sleutels op 1 mei na het passeren van de verkoopakte bij de notaris overgedragen aan de nieuwe eigenaar.
Voor na afloop van de dienst hadden koster Henny en haar man Gerrit gezorgd voor koffie met een lekkernij.
Derk Beernink maakte foto’s van deze gedenkwaardige dienst.

Peter Bochanen