Het kan u niet ontgaan zijn. Haar afbeelding staat immers op de voorkant van dit blad en ook kunt u in dit blad een afscheidsinterview met haar lezen. Onze cantor Elske te Lindert gaat ons verlaten. Op zondag 15 december zal zij voor de laatste keer voor onze cantorij staan. Als gemeente vinden we het jammer dat zij stopt. Maar ook zijn we dankbaar voor de meer dan 20 jaar dat Elske in ons midden gewerkt heeft. Het is een feest om als gemeente een cantorij te hebben onder zo’n kundige, inspirerende en bezielende leiding. Daarbij beperkte Elske haar inzet zich niet tot de cantorij, maar gaf ze ook muzikaal leiding aan Podium Dinxperlo en had ze een aantal jaren een koortje met jongeren uit onze gemeente. Elske was betrokken bij het opstellen van de vaste orde van dienst in onze gemeente en bij de introductie van het liedboek in 2013. Jarenlang was zij ook de coördinator van het organistenteam en ze regelde de medewerking van koren aan de diensten. Kortom op vele momenten en op vele terreinen  heeft zij zich ingezet voor onze gemeente. Die veelzijdige inbreng gaan we node missen.
Op 15 december kunt u Elske nog een keer meemaken in haar hoedanigheid van cantor en genieten van haar orgelspel. Na afloop van de dienst biedt de kerkenraad onze scheidende cantor een afscheidsreceptie aan en kunt u haar persoonlijk de hand schudden.
We wensen Elske alle goeds toe en Gods zegen in haar persoonlijke leven en bij haar werk.

Namens de kerkenraad,
Peter Bochanen