Op zondag 24 mei is het de laatste keer dat Thea Endedijk als tijdelijke cantor leiding zal geven aan (een deel van) de cantorij. Toen eind vorig jaar nog geen zicht was op een blijvende vervulling van de vacature die ontstond door het vertrek van Elske te Lindert, toonde Thea zich bereid om het cantoraat in onze gemeente tijdelijk op zich te nemen. Zo’n grote en vitale cantorij mocht volgens haar niet zonder cantor komen te zitten. En dus kwam zij vanuit Arnhem naar ons toe. Met een enorme gedrevenheid en inzet ging zij aan de slag en er kwamen bijzondere diensten tot stand. Deels anders dan we gewend waren, want een nieuwe cantor brengt zijn of haar eigen ideeën mee. Persoonlijk heb ik de samenwerking met Thea als uitdagend, verrijkend en inspirerend ervaren. Halverwege de periode dat ze bij ons zou werken gooide het coronavirus roet in het eten. De cantorijrepetities konden niet langer doorgaan en even leek het alsof de samenwerking vroegtijdig moest worden afgebroken. Dat zou een enorme afknapper zijn geweest. Gelukkig vonden we samen een manier om een klein aantal leden van de cantorij onder leiding van Thea deel te laten nemen aan de dienst op Goede Vrijdag en in de Paaswake. Natuurlijk werden alle andere leden van de cantorij daarbij node gemist. Maar gezien de omstandigheden was dit de enige mogelijkheid. Ik heb het als heel bijzondere diensten ervaren, waarin door een kleine groep mensen mooi gezang ten gehore is gebracht. 24 mei zou de laatste keer zijn dat Thea de cantorij zou leiden. Opnieuw zal dit nu aan een kleine groep zijn, die thuis moet oefenen met behulp van de geluidsbestanden die Thea voor elke stem maakt. Ik ben ervan overtuigd dat het opnieuw weer mooi zal klinken.
Namens onze gemeente bedank ik Thea van harte voor haar inzet in de afgelopen maanden en voor de inspirerende en gedegen wijze waarop zij onze cantorij heeft geleid. Nu haar man Pieter op 10 mei met emeritaat is gegaan als predikant, wens ik hen samen een goede tijd toe, waarin ze kunnen genieten van het samenzijn met elkaar en met hun kinderen en kleinkinderen.
Met de woorden van lied 416: ‘Ga met God en Hij zal met je zijn!’

Namens gemeente, kerkenraad en cantorij,
Peter Bochanen