Op 14 juni is de kerkdienst gepland waarin ambtsdragers en (diaconaal) rentmeesters afscheid zullen nemen, bevestigd zullen worden of hun periode voortzetten.
De regelgeving is wat verruimd dus in principe kunnen degenen om wie het gaat aanwezig zijn.
Want het is goed om toch in een kerkdienst aandacht te geven aan wat ambtsdragers en (diaconaal) rentmeesters de afgelopen periode voor de kerk hebben gedaan en ook nog weer blijven doen. Afscheid neemt Ina Klein Hesselink als diaken. Maar ze blijft wel in het college van de diaconie als diaconaal rentmeester. Verder nemen Ria Grievink – Westerveld en Tamara Rutgers – Giesen afscheid als diaconaal rentmeester.
De periode van Silvia Vogelpoel en Annie Ormel loopt af maar ze zullen een nieuwe periode doorgaan als diaconaal rentmeester.
Daarnaast zal Ingrid Bruntink – Rutgers nieuw starten als diaconaal rentmeester.
Van het college van kerkrentmeesters zullen Gerrit Gerritsen en Henk Lammers een volgende termijn doorgaan. Henk Lammers is daarbij ook ouderling. Gerrit Rougoor zal herbevestigd worden voor een periode van twee jaar. Henk Ormel zal ook een nieuwe termijn doorgaan bij de kerkrentmeesters.
Maar deze termijn wil hij dat doen als ouderling-kerkrentmeester.
Dat betekent dat hij bevestigd wordt als ouderling. Het kan natuurlijk zijn dat één of meerdere van deze personen vanwege coronamaatregelen toch thuis (moet) blijven.
In die gevallen zullen we toch proberen dat zij op één of andere manier digitaal aanwezig kunnen zijn in de dienst.
Vanaf deze plaats wil ik hen, namens de hele gemeente, heel hartelijk danken voor al het werk dat zij hebben verricht voor de kerkgebouwen, de financiën, de mensen in nood, dichtbij en ver weg. Zonder jullie zou de gemeente niet kunnen bestaan. Daarnaast natuurlijk ook een hartelijke dank voor hen die een periode of in ieder geval twee jaar weer door willen gaan. Tenslotte natuurlijk een welkom aan Ingrid Bruntink. Beslist geen onbekende maar ze treedt nu wel nieuw aan in deze functie. Ik hoop dat je een mooie tijd tegemoet gaat in het college van de diaconie en daar ook veel voldoening uit zal halen.

Ds. Anne van Voorst