Op zaterdag 16 december is er weer een adventsviering voor oudere gemeenteleden bij Noaberz, Maurits Prinsstraat 6 in Dinxperlo.
De viering begint om 14.30 uur en duurt tot ongeveer 16.30 uur. Vanaf 14.00 uur staat de koffie klaar! Medewerking aan deze viering wordt verleend door ds. Anne van Voorst en het Chr. Heurns Mannenkoor o.l.v. Arjan van der Roest.
Iedereen vanaf 75 jaar krijgt binnenkort een uitnodiging hiervoor, u kunt zich dan voor deze middag opgeven. Bent u jonger dan 75 jaar en hebt u deze viering eerder meegemaakt of u wilt graag komen, dan mag u zich ook aanmelden.
U bent van harte welkom.
Mocht het vervoer voor u echt een probleem zijn, dan kunt u dit aangeven en kan er vervoer geregeld worden. We hopen velen van u te mogen ontmoeten deze middag.
Bent u 75 jaar of ouder en heeft u geen uitnodiging ontvangen of bent u deze kwijtgeraakt, dan kunt u zich voor 1 december alsnog opgeven bij Ingrid Bruntink, e-mail: of tel. 0315-654157.

De diaconie