Op 1 december begint de Adventstijd. Op de vier Adventszondagen lezen we uit het Bijbelboek Micha.

Hij was een profeet die de mensen van Jeruzalem een spiegel voorhield. Ze hadden van hun stad een donkere stad gemaakt. Het kon weer licht worden, maar daar moesten mensen wel wat voor doen! Micha vertelde ook dat in Betlehem iemand geboren zou worden die voor mensen zou zorgen zoals een herder voor zijn schapen zorgt.