In de afgelopen tijd heb ik een aantal cd’s aangeschaft van het Vocaal Theologen Ensemble en de Buitenschoolse Koorschool Utrecht. Daarop staan 180 liederen uit ons liedboek, die kunnen worden afgespeeld. Daarnaast kan een groot aantal liederen ook worden beluisterd via de website www.liedboekcompendium.nl. Ook de liederen op deze site kunnen ten gehore worden gebracht in de kerk. Als de conclusie half juli nog altijd is dat gemeentezang in ons kerkgebouw niet verantwoord is, dan wil ik gaan werken met het afspelen van deze geluidsopnames. Neemt u wel uw liedboek mee. Dan kunt u de teksten meelezen. Ook al kunt u niet zingen, u kunt wel actief luisteren!
‘Elk nadeel heb zijn voordeel’ om met een bekend voetbalwijsgeer te spreken. Het voordeel is dat ik ook eens een lied kan uitkiezen, waarvan de tekst erg mooi is, maar de melodie te moeilijk is om zomaar te laten zingen.
Ook de organisten blijven hun medewerking verlenen aan de diensten. Zij zullen voor en na de dienst hun orgelspel laten horen en ook nog een paar maal in de dienst.
De gastvoorgangers zullen geïnformeerd worden over deze gang van zaken en het overzicht krijgen van de liederen van de cd’s en een verwijzing naar de site met liederen. Ook kunnen zij zelf geluidsbestanden of verwijzingen naar een site aanleveren.
In de diensten, waarin Anne van Voorst voorgaat, zal hij zijn eigen invulling geven aan de liedmomenten. Ook zal er soms sprake kunnen zijn van een enkele zanger op gepaste afstand van de aanwezigen.
Peter Bochanen