Zoals in het vorige nummer van Kerkpad is aangegeven gaan wij ook dit jaar weer de vakantietas- en de zomeractie organiseren.
Dit doen we in samenwerking met Parochie Maria Laetitia de Goede Herder, de Diaconale Hulpverlening gemeente Aalten (DHA) en het Meedoenpact Aalten. 
Kinderen in de leeftijdsgroep van 0-13 jaar uit gezinnen die het financieel moeilijk hebben ontvangen in de laatste week voor de zomervakantie een tasje. Het tasje is gevuld met ‘leuke’ dingen waar ze in de vakantie mee kunnen spelen aangevuld met iets lekkers.
De ouders ontvangen een waardebon van € 30,- om levensmiddelen te kunnen kopen bij Jumbo-Leussink in Dinxperlo. Bij de zomeractie ontvangen gezinnen zonder kinderen of met oudere kinderen een waardebon van € 30,- eveneens te besteden bij Jumbo-Leussink. Door deze acties geven we de gezinnen die moeten rondkomen van een laag inkomen een extraatje in de vakantietijd. 

Aanmelding voor 31 mei
Als u zelf denkt in aanmerking te komen voor deze acties óf als u gezinssituaties van anderen kent die u door wilt geven, dan dit graag melden voor 31 mei a.s.
Voor de aanmeldingen ontvangen wij graag de volgende gegevens:
–             Naam, adres, woonplaats
–             Aantal kinderen van 0-13 jaar (met vermelding geboortejaar)
De aanmelding kunt u doen via
Er zal strikt vertrouwelijk met de door u verstrekte gegevens worden omgegaan.

Actie financieel ondersteunen
Om u een indruk te geven: vorig jaar zijn er in Dinxperlo-De Heurne totaal 99 kinderen blij gemaakt met een vakantietasje, daarnaast zijn er 105 waardebonnen van de Jumbo verstrekt.
De afgelopen jaren zien we een toename van het aantal adressen, we weten natuurlijk nog niet hoe het dit jaar zal uitpakken. Het mag duidelijk zijn dat deze acties geld kosten.
Wij willen dan ook een beroep op u doen om de actie financieel te ondersteunen.
U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer NL24 TRIO 0338 6054 60 t.n.v. Stichting Diaconale Hulpverlening gemeente Aalten o.v.v. Zomeractie en Actie Vakantietas 2024.

Alvast hartelijk dank!
Namens de werkgroepen ‘Actie vakantietas’ en ‘Zomeractie’ van de diaconie PG Dinxperlo,
Dick Hengeveld