Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Inleveren

 

Meedoen aan de Actie Kerkbalans
U heeft een toezeggingsformulier ontvangen en wilt meedoen aan de Actie Kerkbalans, dan allereerst heel veel dank daarvoor.

De werkwijze is vrij eenvoudig;

  1. u vult het toezeggingsformulier (ruimhartig) in;

  2. doe het toezeggingsformulier in de antwoordenvelop;

  3. bezorg de envelop in de brievenbus bij één van de volgende inleveradressen;

        – Lensink, Bern. IJzerdraatstraat 18, Dinxperlo of

         – Lammers, Kamersstraat 5, De Heurne of

         – bij uw eigen wijkmedewerk(st)er

  4. maak de bijdrage over als u heeft aangegeven om dit zelf te doen.

 

Let op:
vanwege de coronamaatregel komt er ook dit jaar niemand bij u aan de deur om de envelop op te halen!

 

Heeft u hulp nodig bij het invullen of heeft u andere vragen? Neem dan contact met ons op via telefoon 0315 653085 of 0315 653088.

Uw bijdrage kunt u ook direct overmaken op bankrekening NL60 RABO 0364 8271 30 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.

Daarnaast is het is ook mogelijk om de toezegging digitaal aan te melden en uw bijdrage over te maken via de beveiligde administratiepagina.

Hier naar digitaal toezeggen

 

Nogmaals heel veel dank voor uw toezegging en bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.