Header image alt text

Protestantse Kerk Dinxperlo

Protestantse Gemeente Dinxperlo

Actie Kerkbalans

Geef vandaag voor de kerk van morgen

Actie Kerkbalans 2022 gaat van start
Deze week start de jaarlijkse Actie Kerkbalans. Kerkbalans is de grootste fondsenwervende actie van het land; door het hele land vragen plaatselijke parochies en gemeenten hun leden om een financiële bijdrage over te maken. Waarschijnlijk is de brief ook al bij u op de mat gevallen. En mogen wij u vragen; doet u dit jaar (ook weer) mee?

Na een ingewikkelde en ‘dure’ coronatijd, willen we als gemeente nu weer graag vooruit. We willen een plek zijn en blijven waar we rust en verdieping vinden en God ontmoeten. Waar we naar elkaar omzien en voor elkaar zorgen. Waar we klaarstaan voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Uw bijdrage is onmisbaar om dit samen kerk-zijn ook in 2022 vorm en inhoud te geven.

Naast doneren, kunt u de Actie ook ondersteunen door er aandacht voor te vragen in uw eigen omgeving. Laat weten dat u het werk van onze gemeente belangrijk vindt. Geef aan dat u heeft bijgedragen en nodig mensen uit hetzelfde te doen.

De kerk kan alleen bestaan dankzij de financiële steun van haar leden. Doe daarom mee aan de Actie Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in. Het ingevulde formulier doet u in de antwoordenvelop en dan in de brievenbus bij één van de inleveradressen die op de envelop vermeld staan.

 

Let op:
vanwege de coronamaatregel komt er dus niemand bij u aan de deur om de envelop op te halen!

 

Hulp nodig of andere vragen?
Mocht dat allemaal niet lukken of heeft u misschien hulp nodig in deze, dan mag u ook contact met ons opnemen via telefoon 0315 653085 of 0315 653088.

Uw bijdrage kunt u ook direct overmaken op bankrekening NL60 RABO 0364 8271 30 t.n.v. College van Kerkrentmeesters, onder vermelding van ‘Actie Kerkbalans 2022’.
Het is ook mogelijk om de toezegging digitaal aan te melden en over te maken via de beveiligde administratiepagina Kerkbalans 2022.

Bent u geen kerklid en u wilt toch ook graag bijdragen aan het werk van de kerk? Download hier dan een toezeggingsformulier of maak gebruik van de digitale toezegging zoals hierboven omschreven.

Alvast heel veel dank voor uw bijdrage! Door vandaag te geven, kan de kerk blijven doen waar ze al eeuwenlang voor staat. Op naar de kerk van morgen.

Alvast heel hartelijk dank voor uw bijdrage en uw medewerking,
College van kerkrentmeesters.