Op ’t moment van schrijven is het volledige eindresultaat van de Actie Kerkbalans 2024 nog niet helemaal bekend. De Actie die in het teken staat voor de kerk van morgen loopt nog een poosje door totdat alle formulieren en toezeggingen zijn ontvangen. Maar tot nu toe mogen wij met grote dankbaarheid vaststellen dat de inkomsten met een tussenstand van ruim 165.000 euro hoger uit vallen dan begroot. In de eerstvolgende uitgave van Kerkpad zullen we u precies vertellen wat het totaal is geworden. Uit de gegevens blijkt nu al wel dat de meevallende opbrengst vooral het gevolg is van een stijgende bijdragen per kerklid.

Als kerkrentmeesters zijn wij blij met dit goede resultaat! Het is ontzettend belangrijk voor het functioneren van onze plaatselijke kerk. Dit geld stelt ons in staat om een plek te zijn waar mensen rust en verdieping vinden. Waar we zorgen voor elkaar en voor mensen in de samenleving die onze steun nodig hebben. Zo bouwen we met elkaar aan de toekomst van de kerk. Alvast hartelijk dank aan iedereen die heeft bijgedragen.

College van Kerkrenmeesters,
Penningmeester Bertus te Grotenhuis.